Code For Albania nderthur ne nje menyre unike njohurite nga Shkenca Kompjuterike me cilesite e ”buta” te Mentalitetit Krijues per te mundesuar
pjesemarresit ne vendin tone qe nuk jane pjese e frontit te teknologjise boterore te mendojne njesoj si koleget e tyre ne Silicon Valley.

  Një program 3-vjeçar të përbërë nga 3 nivele ndërveprimi midis instruktorëve dhe studentëve pjesëmarrës:

1. Kampi Veror 2-javor : Studentët pjesëmarrës - 20 deri ne 30 - mësojne gjuhën e programimit Python dhe Android, së bashku me vënien në praktikë të mentalitetit krijues. Ky program i cili drejtohet nga studentë të Universitetit Stanford, përqëndrohet te nxenësit e klasave të 9-ta, 10-ta dhe 11-ta, çdo verë, pas mbarimit të viti shkollor.

2. Mentorim përgjatë të gjithë vitit pasues - Seksione çdo 2 javë përgjatë vitit shkollor në mënyrë që studentët të zhvillojnë më tej aftësitë e programimit dhe ato të të menduarit në mënyrë kritke. Ky program do të mentorohet nga Code.X ndërkohe që ana operacionale do të mbikqyret nga agjentë lokalë të alphaPlan.

3. Projekti Përfundimtar - Një projekt në grup ku studentët do të aplikojnë proçesin krijues dhe mendimin kritik për të identifikuar një problem real në komunitet, dhe do ta adresojnë atë përmes një zgjidhjeje teknologjike.

TIMELINE.JPG