ERSEJDA MANÇELLARI

Ersejda kreu studimet Bachelor në Universitetin Epoka për Informatikë Ekonomike. Pas një eksperience prane zyrës së karrieres dhe klubeve studentore të Universitetit ajo vendosi t’i thellojë më shumë njohuritë e saj në fushën e tekonologjisë. Kështu zhvendoset në Mannheim, Gjermani per te ndjekur nje Master ne Data dhe Web Science, një kombinim mes matematikës, statiskikës dhe shkencave kompjuterike. Ndërkohë Ersejda është gjithashtu pjesë e “programHer,” një komunitet i cili ka në focus promovimin e vajzave të suksesshme në teknologji. Një ndër pasionet e saj është të punojë me nxënës, dicka qe Ersejda e ndjek permes punës si asistente ne lëndët e Teknologjise se Informacionit në kolegjin Mehmet Akif dhe Code for Albania.

Ersejda Mancellari.jpg