ENEA MANÇELLARI

Lektor @ Universiteti Epoka

I lindur në Pogradec, Enea përfundoi studimet Bachelor dhe Master pranë Universitetit Epoka, Shqipëri. Ai është një student doktorature në Universitetin Teknik të Stambollit, Turqi, me fokus kërkimor rreth kompresimit të të dhënave pa humbje. Pas qëndrimit 1-vjeçar në Stamboll, Enea u kthye në Shqipëri për të punuar si lektor pranë Universitetit Epoka, ku jep leksion mbi lëndët e Algoritmikës dhe Programimit, si Analiza Algoritmike, Strukturë të Dhënash, Programim i Orientuar në Objekte dhe Hyrje në Algoritmikë dhe Programim. Ai është edhe këshillues i Klubit të Programimit dhe Klubit te Robotikës.

EneaMancellari.jpg