Njihuni me instruktorët 

Instruktorët e përzgjedhur për të qënë pjesë e programit Code for Albania janë selektuar si më të mirët nga Code.X në

Universitetin Stanford, nga ku më shumë se 100 të interesuar kanë aplikuar për të dhënë mësim në Shqipëri.

R.png

REYNIS VASQUEZ GUZMAN

  • Grey LinkedIn Icon

BSc dhe MSc në Shkenca
Kompjuterike. Intern @
Google, Microsoft, Qualcomm,
Twitter. Punë Kërkimore @
MIT Media Lab

0.jpg

SHAHPAR MIRZA

  • Grey LinkedIn Icon

BSc në Dizanj Industrial dhe
Dizanj Produktesh. Ka mbajtur
evente edukative dhe ekspozimi
ne disa vende te botes rreth
Shkencave Kompjuterike dhe
aspekteve njerezore ne
teknologji.

rtrr.jpg

ANN HE

  • Grey LinkedIn Icon

BSc në Sisteme Simbolike dhe
Matematikë
MSc në Shkenca Kompjuterike
Intern @ Polyvore, Facebook

NEIL SINGH

4.jpg
  • Grey LinkedIn Icon

BSc në Sisteme Simbolike e
aplikuar në Neuroshkencë
MSc në Shkenca Kompjuterike
Punë Kërkimore @ Chicago
Booth School of Business,
CS+Mental Health, Stanford
Kayser Lab