alphaPlan NË PARTNERITET ME CODE.X

Rrjeti i Diasporës Shqiptare Në Silicon Valley Ndërmjetëson Përcjelljen e Parimeve Fituese Nga Lugina e Teknologjisë Drejt Vendin Tonë

alphaPlan është një organizatë jo-fitimprurëse e cila synon të ndërtojë një urë shkëmbimi njohurish midis Silicon Valley dhe shoqërisë shqiptare në Shqipëri. Me lidhjet e saj në diasporen shqiptare, alphaPlan kërkon të vendosë Shqipërinë në hartën e vendeve ku inovacioni dhe mendimi kritik janë mënyrë jetese dhe jo fenomene të izoluara. Me mëse një vit status aktiv, alphaPlan ka vënë në jetë programe si Code for Albania, Ora e Kodimit dhe workshope ad hoc me eksponentë të diasporës shqiptare nga firmat më në zë të teknologjisë në botë. Duke vënë në plan të parë arritjet e role models që kanë pasur të njëjtën pikënisje me të rinjtë që po rriten në Shqipëri, alphaPlan sjell pranë këtyre të rinjve praktikat më bashkëkohore në teknologji dhe sipërmarrje.

 

Vizioni ynë mbështetet në fuqizimin e të rinjve në vendosjen e qëllimeve dhe ndjekjen e ëndrrave të
tyre. Duke u përqëndruar në mënyrë të drejtpërdrejtë në ndryshimin e mentalitetin në një mentalitet
rritjeje, përmes të cilit çdo gjë është e arritshme përmes vendosmëris
ë dhe praktikës, Code.X  dhe alphaPlan shikojnë nxënësit e gjimnazeve si katalizatorë të ndryshimt në shoqërinë Shqiptare. Duke integruar shkencat kompjuterike, mendimin kritik dhe nje ekspozim kulturor me praktikat e Silicon Valley, pjesëmarrësit jo vetëm rriten nga ana teknologjike por ata mësojnë gjithashtu se si të identifikojnë probleme dhe si t’i adresojnë ato në një mënyrë proaktive.

Qendra alphaPlan në themel të parimeve të saj ka angazhimin për të mos diskriminuar askënd gjatë ushtrimit të funksioneve dhe zbatimit të aktiviteteve të saj. Qendra alphaPlan është e përkushtuar që të sigurojë një ambient gjithëpërfshirës dhe mikpritës për të gjithë anëtarët e stafit tonë, partnerët, përfituesit e shërbimeve, klientët, vullnetarët dhe nënkontraktorët.