Zerina Bruci

Lead Albania Fellow @ Kryeministria

 

Zerina, diplomuar në Ekonomiks dhe Administrim Biznesi, ka ndjekur nje rrugë të gjatë për të ndërtuar ekspertizë në aspektin akademik duke studiuar edhe në Universitetit e Këlnit, Gjermani dhe atë të Vjenës, Austri. Gjatë eksperiencës së punës me zonat e zhvillimit ekonomik në Ministrinë e Ekonomisë dhe Qendrën për Zhvillim Ndërkombëtar në Harvard, Zerina, pati mundësinë të shihte potencialin që zhvillimi i inovacionit ka në ekonominë e Shqipërisë. Në botën e sipërmarrjes Zerina gjithashtu ka punuar si analiste investimesh në Silicon Valley dhe konsulente e projekteve të inovacionit në Ernst and Young, Gjermani, duke krijuar nje botëkuptim të plotë rreth ekosistemit. Tashmë Zerina është

fellow e LEAD ALBANIA në Kryeministri dhe mbetet e angazhuar

në ekosistemin e sipërmarrjes dhe inovacionit në vend.

Zerina Bruci.jpg